CAREER

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง

3 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.เพศชาย / อายุ 30 ปีขึ้นไป

  2.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป จบสายก่อสร้าง/โยธาเท่านั้น

  3.มีประสบการณ์โฟร์แมนก่อสร้างมากกว่า 5 ปี

  4.มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้

  5.มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

   

  รายละเอียดงาน

  1.ควบคุม บริหาร จัดการ งานก่อสร้างให้สำเร็จตามเป้าหมาย

  2.ตรวจสอบแก้ไข ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างได้

  3.ประสานงานเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายใน และภายนอก

  4.ดูแลบุคลากร ให้เป็นไปตามคุณภาพบริษัท

  5.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

  6.รายงานความคืบหน้า รายงานปัญหาต่างๆต่าหัวหน้างาน

  7.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  8.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์-วันเสาร์)

   

   

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB