CAREER

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - แนวสูง

1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.   เพศชาย-หญิง

  2.   อายุ 30-35 ปีขึ้นไป

  3.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.   มีประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย ปีขึ้นไป

  5.   เคยมีประสบการณ์การตลาดการเปิด Project ใหม่ ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  6.   มีความสามารถในการสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ

  7.   มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี

  8.   พร้อมลุย และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ กล้าแสดงออก

  9.   เป็นผู้นำเทรนด์ด้านการตลาดใหม่ ๆ

   

  รายละเอียดงาน

  1.   สร้างกลยุทธ์การตลาดบ้าน/คอนโด ให้ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มลูกค้า

  2.   สำรวจคู่แข่งการตลาด วิเคราะห์คู่แข่งการตลาด และจัดทำแผนการตลาด

  3.   ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดกิจกรรมการตลาดตามที่วางแผนไว้

  4.   ปรับปรุงแผนการทำงานทั้งในส่วนการตลาด และการขาย

  5.   กิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายบ้าน/คอนโด

  6.   วางแผนการใช้สื่อการตลาดทั้ง Online และ Offline

  7.   เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อรายงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

  เงินเดือน

  35,000 - 50,000

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB