CAREER

เจ้าหน้าที่การตลาด - แนวสูง

2 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ
 • 1.   เพศชาย-หญิง

  2.   อายุ 22-30 ปี

  3.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.   มีประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย ปีขึ้นไป

  5.   เคยมีประสบการณ์การตลาดการเปิด Project ใหม่ ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  6.   พร้อมลุย และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ กล้าแสดงออก

  7.   เป็นผู้นำเทรนด์ด้านการตลาดใหม่ ๆ

   

  รายละเอียดงาน

  1.   รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการตลาดให้ได้ยอดขายถึงเป้าการขายที่ได้รับมอบหมายของแต่ละโครงการ

  2.   จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ

  3.   ร่วมวางแผน/วิเคราะห์คู่แข่ง และดำเนินการกิจกรรมการตลาดร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ออกโปรโมชัน ประสานงานลงสื่อ เช่น ป้ายโฆษณา, สื่อ Online, ออกบูทจัด Event

  4.   บริหารงบประมาณการตลาดให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย

  5.   จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการตลาด, ข้อกำหนดการขาย

   

  6.   ประสานงานฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

  เงินเดือน

  18,000 - 30,000

แบบฟอร์มการสมัครงาน

No File Chosen
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB